Newer Posts Older Posts

Wishing you a very happy feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary.

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭರಿತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.. ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಭೆಸಾವಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ..
© Copyright Post
❤️ Thanks for Visit ❤️

Comments

Popular Posts

Happy Nativity Feast (Mother Mary Birthday) 2020 Wishes Video

Jio rockers-jio rocker movies download